Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να μη ξεχαστούν οι δανειολήπτες άτομα με αναπηρία

Επιστολή απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, με τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου  «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Αρνητική έκπληξη για την ΕΣΑμεΑ το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ, που κατατέθηκαν με την υπ’ αριθ. 937/14.07.2020 επιστολή της στον υπουργό Οικονομικών και υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 13.07.2020 στον διαδικτυακό τόπο www.opegov.gr Μάλιστα, έχει προστεθεί νέο κεφάλαιο που αφορά στις επιδοτήσεις των στεγαστικών δανείων για την κύρια κατοικία, στο οποίο επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε αποσταλεί στον υπουργό Οικονομικών η υπ’ αριθ. πρωτ. 768/05.06.2020 επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. με την οποία προτείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει πρόσθετη ενίσχυση για την υποστήριξη και την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους συγκροτούν μία από τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα λιτότητας και την κρίση, σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου τις ακόλουθες τροποποιήσεις: Στο άρθρο αυτό έχουν συμπεριληφθεί κάποιες κατηγορίες προϊόντων με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Θέση και διεκδίκηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι να εφαρμοστεί ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ που επιτρέπει η νομοθεσία και στα απαραίτητα βοηθήματα-εργαλεία διαβίωσης των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και άλλες αναπηρίες.

Επιπρόσθετα αιτήματα:

  • Απαλλαγή από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 50%, παρά μόνο το πραγματικό.
  • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Διεκδικούμε την απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για την πρώτη κατοικία, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας των ατόμων με αναπηρία στον ΕΝΦΙΑ.
  • Αύξηση του ακατάσχετου ποσού. Αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία  στο ύψος των 3.000 ευρώ, λόγω αυξημένων αναγκών εξ αιτίας της αναπηρίας τους.
  • Επιχειρηματικότητα. Διεκδικούμε τη λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.4305/2014 εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%). Διεκδικούμε στην ανωτέρω ρύθμιση να συμπεριληφθούν όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό (50%). 
  • Να δοθούν φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και ανάλογα με τον αριθμό τον ατόμων με αναπηρία που απασχολούν να υπάρχει φορολογική μείωση στις επιχειρήσεις.
  • Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες. Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και διεύρυνση αυτού. 
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.