Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Συμμόρφωση της ΑΑΔΕ στις υπουργικές αποφάσεις ζητά η ΕΣΑμεΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη μη εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στην εξαίρεση των προνοιακών παροχών σε χρήμα που δίνονται σε άτομα με αναπηρία από τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα, απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στην ΑΑΔΕ.

Για χιλιοστή φορά τονίζεται ότι τα επιδόματα αναπηρίας δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία τους. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εισόδημα, όπως προκύπτει και από το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5855/2018 τευχ. Β΄ και αναφέρει: «Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης όμως, τα προνοιακά επιδόματα, σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ, καταχωρούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς (όπως στους κωδικούς 659-660, 619-620, 657-658, 617-618), τα ποσά των οποίων προσμετρούνται στο εισόδημα, με αποτέλεσμα, τα άτομα με αναπηρία να μην μπορούν να κάνουν χρήση των κοινωνικών παροχών που δικαιούνται.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από την ΑΑΔΕ να καταχωρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα που δίνονται στα άτομα με αναπηρία στους κωδικούς 781 - 782, ώστε να μην προσμετρούνται στο συνολικό εισόδημα και να μην γίνεται καταστρατήγηση της προαναφερόμενης διάταξης, σύμφωνα με την οποία οι προνοιακές παροχές δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Αυτό πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ, ώστε να πάψει επιτέλους η ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία!

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.