Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EOKE
Ενάντια στις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Στις 21 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε ομόφωνα μια σημαντική γνωμοδότηση σχετικά με την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπηρία για τα επόμενα 10 χρόνια. Εισηγητής της γνωμοδότησης είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑμεΑ και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕΟΚΕ Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Το κείμενο της γνωμοδότησης έχει ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη (16% των πολιτών της ΕΕ). Συγκεκριμένα, η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και να υιοθετήσει μια ισχυρή και νομικά δεσμευτική ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ τάσσεται κατά κάθε είδους περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες λόγω των μέτρων λιτότητας, σε αυτή την εποχή της κρίσης.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ επικροτεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, ως ενεργό εργαλείο πολιτικής με στόχο την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύναψη της Σύμβασης. Πρόκειται για επίσημη επιβεβαίωση της Σύμβασης από την ΕΕ, με την οποία αναγνωρίζεται το νομικά δεσμευτικό καθεστώς της. Η ΕΟΚΕ ζητά από την ΕΕ να κάνει τα επόμενα και εξίσου σημαντικά βήματα, δηλαδή να επικυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο και να εξασφαλίσει ότι τόσο το υφιστάμενο όσο και το μελλοντικό παράγωγο δίκαιο σέβονται τη Σύμβαση. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Σύμβαση θεσπίζει σαφές πλαίσιο που ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, εφόσον βεβαίως εξασφαλισθεί η συμμετοχή τους.

Παράλληλα, προτείνει να συνδεθεί η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία με εκείνη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών τους συγκεκριμένους στόχους για τα άτομα με αναπηρίες, με στόχο τη μέτρηση της φτώχειας, του ποσοστού απασχόλησης και της εκπαίδευσης.

Η γνωμοδότηση της Ε.Ο.Κ.Ε. επισυνάπτεται.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.