Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EOKE
Ομοφωνία στην ΕΟΚΕ: Η ΕΕ πρέπει να δράσει άμεσα κατά των διακρίσεων στα ΑμεΑ

Στις 21 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε ομόφωνα μια σημαντική γνωμοδότηση σχετικά με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπηρία για τα επόμενα 10 χρόνια. Εισηγητής για τη γνωμοδότηση ήταν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της ΕΣΑμεΑ  και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕΟΚΕ Ιωάννης Βαρδακαστάνης. H στρατηγική αυτή, που δημοσιεύθηκε το 2010, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τα άτομα με αναπηρία. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF)  που συμμετέχει στη σύνταξη της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή την εξέλιξη. Το αναπηρικό κίνημα εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θέματα που επισημάνθηκαν στην ΕΟΚΕ και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει αναλόγως.

Κατά τη σύνοδό της τον Σεπτέμβριο, η ΕΟΚΕ έδωσε ομόφωνα το «πράσινο φως» για τη γνωμοδότηση για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020». Το κείμενο αυτό έχει ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη (16% των πολιτών της ΕΕ). Συγκεκριμένα, η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και να υιοθετήσει μια ισχυρή και νομικά δεσμευτική ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ τάσσεται κατά κάθε είδους περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες λόγω των μέτρων λιτότητας, σε αυτή την εποχή της κρίσης.


Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών: ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία που παρουσίασε η Ε. Επιτροπή είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τα άτομα με αναπηρία. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή προτείνει μια νέα προσέγγιση για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που δεσμεύει νομικά την ΕΕ από την επικύρωση της Συνθήκης, τον Δεκέμβριο του 2010. Εάν εφαρμοστεί πλήρως, η Στρατηγική θα ωφελήσει 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους με αναπηρία. Η ΕΟΚΕ ζητά την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας επιτροπής αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Donata Vivanti, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία δήλωσε: 

Η γνωμοδότηση πάνω στη Στρατηγική για την Αναπηρία υπογραμμίζει τις νέες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προχωρήσουν.


Οικονομική κρίση: Το μεγαλύτερο πλήγμα

Η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη να επεκτείνει τη νομική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία πέρα από τον τομέα της απασχόλησης. Θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας και των πολιτικών. Η ΕΟΚΕ καταγγέλλει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή των ατόμων με αναπηρία και την ικανότητά τους να ασκούν τα δικαιώματά τους. Η ΕΟΚΕ ζητά ακόμη την υποστήριξη των ΑμεΑ στην εποχή της κρίσης και τάσσεται κατά κάθε είδους περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, που οφείλονται στα μέτρα λιτότητας. Η γνωμοδότηση επίσης περιέχει λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.


Η υιοθέτηση μιας ισχυρής Πράξη Προσβασιμότητας και της Κάρτας Κινητικότητας είναι τα αναγκαία μέτρα για την Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού νόμου για την προσβασιμότητα, δηλαδή μέσω μιας ισχυρής νομοθεσίας που θα διασφαλίζει τα άτομα με αναπηρία ώστε να έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και δομημένο περιβάλλον. Οι κατάλληλοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί εφαρμογής και παρακολούθησης θα πρέπει να προσδιορίζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας για την Κινητικότητα και την προσβασιμότητα των δημόσιων δικτυακών τόπων μέχρι το 2015 είναι δύο ακόμη στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας Ευρώπης δίχως φραγμούς. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αυτά θα είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία για την προώθηση της Ελεύθερης ΔΙΑκίνησης των ατόμων με αναπηρία, επιτρέποντάς τους να ζήσουν όπως όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.