Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EOKE
Η αναπηρία στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας - Προτάσεις στην 105η συνεδρίαση του ειδικευμένου τμήματος της ΕΟΚΕ "Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών"

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως μέλος της 3ης Ομάδας της ΕΟΚΕ συμμετείχε στην 105η συνεδρίαση του ειδικευμένου τμήματος "Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών" στις Βρυξέλλες, η οποία εστίασε στη διαμόρφωση της ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης στη βάση της αντίστοιχης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση, γενικός στόχος της ψηφιακής ατζέντας είναι η παροχή βιώσιμων οικονομικών και κοινωνικών οφελών από μια ενιαία ψηφιακή αγορά, που θα βασίζεται σε ένα εξαιρετικά γρήγορο internet και διαλειτουργικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βαρδακαστάνης κατέθεσε σειρά προτάσεων για προσθήκες και τροποποιήσεις στην τελική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ επί της Αναφοράς, με προτεραιότητα στην ανάγκη διασφάλισης της οριζόντιας διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δράσεις που θα περιλαμβάνει η ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης, δεδομένης της σημασίας της τεχνολογίας της πληροφορικής και της επικοινωνίας για την ομαλή, ισότιμη και πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην επαγγελματική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, όπως άλλωστε υπαγορεύει και η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Επιπλέον, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν στην διαδικασία εφαρμογής της ψηφιακής ατζέντας, σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα στάδια. Στην ίδια κατεύθυνση, πρότεινε επίσης τη συμπερίληψη ειδικής αναφοράς στην ετήσια Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα άτομα με αναπηρία, ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με τα ζητήματα που τα αφορούν.

Τέλος, ο κ. Βαρδακαστάνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του διαδικτύου στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, το οποίο όπως τόνισε πρέπει να είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, ώστε να ωφεληθούν στο μέγιστο από τις δυνατότητές του. Έτσι, χαιρέτισε την προβλεπόμενη νομοθετική δράση για την διασφάλιση της προσβασιμότητας ιστοσελίδων του δημόσιου τομέα και των δικτυακών τόπων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες μέχρι το 2015, ενώ κάλεσε την ΕΟΚΕ να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άμεση υποβολή νομοθετικής πρότασης και συμπερίληψη σε αυτήν των δημόσιων ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων των επιχειρήσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές, τράπεζες, κλπ., σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.