Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Συμμετοχή Ι. Βαρδακαστάνη στην Ομάδα Εργασίας για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, στην οποία προεδρεύει ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γεώργιος Σταμάτης, συμμετείχε και χαιρέτισε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ., αφού ευχαρίστησε αρχικά τον γ.γ. για την πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επεσήμανε ότι η συγκρότηση της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Μάλιστα πρότεινε τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ομάδα Εργασίας ως παρατηρητή λόγω της ενεργούς συμμετοχής της Συνομοσπονδίας μέσω του European Disability Forum στην κατάρτιση και διαπραγμάτευση της Οδηγίας, και ως εκ τούτου στην πολύτιμη τεχνογνωσία που αποκόμισε από όλη τη διαδικασία, καθώς και λόγω της πολύχρονης εμπειρίας που διαθέτει στα ζητήματα προσβασιμότητας. 

Ο Ι. Βαρδακαστάνης επίσης ανέφερε ότι θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ότι η Οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στο εθνικό δίκαιο  της χώρας και ταυτόχρονα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό και η υποχρέωση συμμόρφωσης του δομημένου περιβάλλοντος, των μεταφορών και των τουριστικών και τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς με αυτόν τον τρόπο δύναται να δημιουργηθούν προσβάσιμες «αλυσίδες» (κτιριακές υποδομές -μεταφορές-προϊόντα και υπηρεσίες), βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών με αναπηρία.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. επεσήμανε ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας είναι απόλυτα συμβατή με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).  

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.