Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Εισηγητής της ECO/501 της ΕΟΚΕ ο Ι. Βαρδακαστάνης- Αλληλεγγύη στη μετά Brexit εποχή

Εισηγητής της γνωμοδότησης ECO/501 ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 της ΕΟΚΕ, στην Ολομέλεια της ΕΟΚΕ, χθες Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, σχετικά την Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού ίδρυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, για την παροχή χρηματοδότησης στα κράτη μέλη για την κάλυψη των σοβαρών οικονομικών επιβαρύνσεων που θα υποστούν μετά από ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μέτρων έκτακτης ανάγκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει μέτρα οικονομικής στήριξης για τον μετριασμό των επιπτώσεων στις περιοχές και τους τομείς θα πληχθούν  περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα κεφάλαια και τις τυχόν προσαρμογές από πλευράς δαπανών και εσόδων του προϋπολογισμό της ΕΕ που ενδέχεται να προκύψουν, από ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σημαντική έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξαιτίας της απώλειας της εύκολης πρόσβασης στην αγορά του ή να επηρεαστούν γενικά από πιο περίπλοκες εμπορικές σχέσεις. Η απώλεια θέσεων εργασίας επίσης μπορεί να είναι μια συνέπεια. Οι δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών θα επηρεαστούν επίσης καθώς θα χρειαστεί να δημιουργήσουν πρόσθετες υποδομές και να προσλάβουν πρόσθετο προσωπικό σε ορισμένους πληττόμενους τομείς, εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος.

Στην ομιλία του ο κ. Βαρδακαστάνης, μεταξύ άλλων, υποστήριξε τα εξής:

Η ΕΟΚΕ θεωρεί  ότι οι αρχές της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας είναι ουσιώδεις για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου, όλα τα κράτη μέλη να παραμείνουν ενωμένα και να αντιμετωπίσουν μαζί τις συνέπειες και τις προκλήσεις αυτής της απόφασης.

Για αυτό το λόγο η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την προσθήκη στον Κανονισμό για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ της δήλωσης ότι η έννοια των «μεγάλων καταστροφών» καλύπτει τις φυσικές καταστροφές καθώς και τις καταστάσεις όπου ένα σοβαρό οικονομικό βάρος επιβάλλεται σε ένα κράτος μέλος, ως άμεση συνέπεια της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα συμβεί μία φορά εντός της προθεσμίας του 2020. Προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή τη δημιουργία ενός μέσου της ΕΕ το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες πολιτικές καταστάσεις και κρίσεις στο μέλλον.

Κατανοεί ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης για την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες χρησιμοποίησης των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να συμβάλουν στην άμβλυνση των πιθανών οικονομικών επιβαρύνσεων στα κράτη μέλη.

Πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η επέκταση του πεδίου εφαρμογής να μην οδηγήσει σε κατάσταση που θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτα γεγονότα που συνδέονται με φυσικές καταστροφές.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς είναι οι πλέον ευάλωτες στις προκλήσεις της μετά  Brexit εποχής.

Φωτογραφίες στο fb της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Περισσότερες εικόνες
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.