Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Άμεση παρέμβαση για συνέχιση της χρηματοδότησης των ΚΔΗΦ ζητά η ΕΣΑμεΑ από την υφυπουργό Δ. Μιχαηλίδου

Με επιστολή της στην υφυπουργό Εργασίας Δ. Μιχαηλίδου η ΕΣΑμεΑ τονίζει την άμεση ανάγκη να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) για τα άτομα με αναπηρία που ίδρυσαν και λειτουργούν με κόπους και θυσίες Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εργάστηκε σκληρά από το έτος 2010 για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», με κύριο στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας τους, τα οποία εξαιτίας της κρατικής υπο-χρηματοδότησής τους κινδύνευαν με οριστικό «κλείσιμο».

Από τότε μέχρι σήμερα τόσο τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία όσο και τα λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή συναφών προς αυτά υπηρεσιών συνεχίζουν, μέσω της χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, να παρέχουν τις σημαντικές υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, στην κοινωνική τους ένταξη και στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν τα εξής: α) την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα µε αναπηρία βάσει εξατομικευμένου προγράμματος, την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης, την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης και β) την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας µε κοινωνικούς φορείς/φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας κ.λπ., µε στόχο τη διασύνδεσή τους µε την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελούμενων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Οι Πράξεις κάποιων Κέντρων ολοκληρώνονται άμεσα και αυτά δεν γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι με τη συνέχιση της χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους -είτε μέσω του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020, και δη μέχρι το τέλος του 2023, είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027- με αποτέλεσμα να ανησυχούν ιδιαίτερα για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας τους λόγω ενδεχόμενου χρηματοδοτικού κενού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο φόβος των Κέντρων βασίζεται σε προηγούμενη αρνητική τους εμπειρία, όταν κατά τη μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020 υπήρξε χρηματοδοτικό κενό για ένα έτος. Για τον λόγο η ΕΣΑμεΑ ζητά:

α) να προβλεφθεί εντός του τρέχοντος μηνός παράταση της χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι το τέλος του 2023, και

β) να ξεκινήσει άμεσα η επεξεργασία των αντίστοιχων Προσκλήσεων από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επιπρόσθετα, ζητείται να υπάρξει σχετική γραπτή ενημέρωση τόσο προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όσο και προς τα ίδια τα Κέντρα, με κοινοποίηση στην Ε.Σ.ΑμεΑ., καθώς και πρόσθετη στήριξη των Κέντρων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.