Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Κάλεσμα στην ελληνική κυβέρνηση να μην κάνει εκπτώσεις στην προσβασιμότητα

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία απευθύνει επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφού με έκπληξη πληροφορήθηκε το γεγονός ότι η χώρα μας συνέπραξε με τις πλέον συντηρητικές χώρες της Ευρώπης - την Γερμανία, την Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο -  επιδιώκοντας τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της Πρότασης Οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων μόνο στις δημόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Είναι αδιανόητο ότι η χώρα μας, μαζί με τις προαναφερθείσες, ζήτησε να διαγραφεί αναφορά που είχε ήδη συμπεριληφθεί στο σημείο (8) του άρθρου 2 «Ορισμοί» της εν λόγω Πρότασης Οδηγίας, μέσω της οποίας προβλέπονταν ότι οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε η ακόλουθη διαγραφή: «Public sector body’ means the State, regional or local authorities, bodies governed by public law as defined in Article 1 (9) of Directive 2004/18/EC...». Η διαγραφή αυτή συνεπάγεται ότι οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου Τομέα δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, αποκλείοντας τους πολίτες με αναπηρία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από ένα πλήθος υπηρεσιών, δημιουργώντας για μια ακόμη φορά εμπόδια σε βάρος τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. οφείλει να υπογραμμίσει ότι το συγκεκριμένο αίτημα ακυρώνει πληθώρα συνταγματικών και θεσμικών επιταγών και ταυτόχρονα να υπενθυμίσει ότι το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 επιβάλλει την οριζόντια ενσωμάτωση του κριτηρίου της προσβασιμότητας σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Δράσεις, δηλαδή σε όλες τις δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, είτε αυτές υλοποιούνται από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε από τον αμιγώς ιδιωτικό.

Ζητείται από την ελληνική Κυβέρνηση να αναθεωρήσει αυτή της την κατεύθυνση, με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.


Όλες οι λεπτομέρειες στην επιστολή.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.