Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ο Ι. Βαρδακαστάνης στον ΠΟΥ για τα θέματα υγείας των ευρωπαίων με αναπηρία

Στην εκδήλωση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 71ης Συνόδου Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) για την Ευρώπη, με τίτλο: «Σχετικά με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας για τα άτομα με αναπηρία», μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωσε στόχευε στην ευαισθητοποίηση για τα εξής:

  • Ψήφισμα WHA σχετικά με το υψηλότερο εφικτό πρότυπο υγείας για τα άτομα με αναπηρία (WHA 74.8).
  • Εντοπισμός περιφερειακών ευκαιριών για την ανάδειξη της σημασίας και την προώθηση των δεσμεύσεων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της υγείας.
  • Καθορισμός προτεραιοτήτων και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του ψηφίσματος WHA 74.8 στην Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρδακαστάνης στην ομιλία του τόνισε:

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να δεσμευτούν πολιτικά σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να διαχέεται σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του ψηφίσματος του ΠΟΥ καθώς και σε όλες τις εργασίες του ΠΟΥ για την υγεία γενικότερα. Η ισότητα και η μη διάκριση των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να διασφαλίζονται στη νομοθεσία και στην πράξη. Τα άτομα με αναπηρία, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από τη βία, την κακοποίηση, τον αποκλεισμό, τον εξαναγκασμό και την παραμέληση.

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της συστηματικής συμμετοχής όλων των ατόμων με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στην εφαρμογή του ψηφίσματος και σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, στις πολιτικές και στις διαδικασίες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των πιο μειονεκτούντων ομάδων, των ατόμων με ψυχοκοινωνική και πνευματική αναπηρία που συχνά τους αρνούνται τη νομική τους ικανότητα και τη δύναμη λήψης αποφάσεων.

Χαιρετίζουμε την αναφορά που έγινε σχετικά με τα δεδομένα στο ψήφισμα. Στις περισσότερες χώρες, οι κυβερνήσεις δεν συλλέγουν δεδομένα για την υγεία, τις κοινωνικές ή οικονομικές συνέπειες της κρίσης COVID-19, για παράδειγμα. Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που χάθηκαν και ο βαθμός ζημίας στα άτομα με αναπηρία είναι άγνωστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να διαχωρίζονται ανά ηλικία, φύλο και αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα δεδομένα που συλλέγονται.

Ζητούμε επίσης εγγυήσεις ότι όλα τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκήσουν τη νομική τους ικανότητα σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Η δωρεάν και ενημερωμένη συγκατάθεσή τους θα πρέπει να είναι εγγυημένη πριν από οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού. Ζητούμε την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για δωρεάν και ενημερωμένη συναίνεση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ευαισθητοποίηση για την αναπηρία και την παροχή προσβάσιμων καταλυμάτων».

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.