Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο Γ.Γ. Γιάννης Λυμβαίος στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την τηλεργασία

Στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής μίλησε την Δευτέρα 8 Ιουνίου ο γενικός γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Λυμβαίος. Ο κ. Λυμβαίος μίλησε στη συνεδρίαση επί του σχεδίου νόμου «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, » καταθέτοντας το πόρισμα της ΕΣΑμεΑ, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μεταξύ άλλων, η ΕΣΑμεΑ προτείνει:

Στο άρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας: Προτείνεται ο διπλασιασμός της χρονικής διάρκειας των 44 ημερών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις,

Αιτιολόγηση: Προτείνεται να αυξηθεί η χρονική διάρκεια της τηλεργασίας σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω αναπηρίας.

Στο Άρθρο 12 Σταθμός Τηλεργασίας

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός που παρέχεται στον υπάλληλο με αναπηρία από την υπηρεσία του, πληροί προδιαγραφές προσβασιμότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες.

Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4443/2016: «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη […] » .

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.