Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EOKE
Αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 της ΕΟΚΕ ο Ι. Βαρδακαστάνης

Με μεγάλη χαρά και περηφάνια η Ε.Σ.Α.μεΑ. ανακοινώνει την εκλογή του Προέδρου της Ιωάννη Βαρδακαστάνη στη θέση ενός εκ των Αντιπροέδρων της Ομάδας 3 της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή). Ο κ. Βαρδακαστάνης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από το 2010, μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος από το 2011 και πρόεδρος της ad hoc Ομάδας για την Αναπηρία της Ομάδας 3. Η Αντιπροεδρία στην οποία εκλέχτηκε ο κ. Βαρδακαστάνης αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στα διαρθρωτικά ταμεία, στην κοινωνική ένταξη, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στους κοινωνικούς και οικονομικούς πυλώνες κλπ.


Λίγα λόγια για την ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1957 και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας «γνωμοδοτήσεις» σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Εκδίδει επίσης «γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας» για θέματα που θεωρεί ότι πρέπει να μελετηθούν. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ΕΟΚΕ είναι να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της «κοινωνίας των πολιτών». Η ΕΟΚΕ προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία στην ΕΕ και συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσω του «διαρθρωμένου διαλόγου» με τις ομάδες αυτές στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ εκπροσωπούν στις χώρες τους ευρύ φάσμα εθνικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων. Είναι οργανωμένα σε τρεις ομάδες: «Εργοδότες», «Μισθωτοί» και «Διάφορες Δραστηριότητες» (π.χ. γεωργικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις για την οικογένεια, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ.). Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη της ΕΟΚΕ χτίζουν τη γέφυρα που συνδέει την ΕΕ με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.