Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Συνάντηση Ι. Βαρδακαστάνη - F. Timmermans : Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζει το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα

Ο Ι. Βαρδακαστάνης, πρόεδρος του EDF, της Ε.Σ.Α.μεΑ και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, μαζί με την ομάδα του EDF συνάντησε τον Frans Timmermans, πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Η αντιπροσωπεία του EDF υπό τον Ι. Βαρδακαστάνη παρουσίασε στον αντιπρόεδρο τα 4 εξέχοντα ζητήματα του αναπηρικού κινήματος:

  • Μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία προσβασιμότητας για αυτό.
  • Μια φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2020-2030, η οποία θα εντάσσει την αναπηρία σε όλα τα στάδια της στρατηγικής με διασφαλισμένο τον προϋπολογισμό. Αυτή η Στρατηγική θα πρέπει να ακολουθείται από όλα τα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους φορείς της Ε.Ε.
  • Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. μετά το 2020 πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
  • Μια προσβάσιμη Ευρώπη: θα εφαρμόζει την υπάρχουσα νομοθεσία για την προσβασιμότητα, διασφαλίζοντας ότι κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία στην Ε.Ε., θα λαμβάνει υπόψη της τα ζητήματα προσβασιμότητας. Παράλληλα, θα διασφαλίζει ότι τα διαδικτυακά εργαλεία και οι ψηφιακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προσβάσιμα.

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ,του EDF και υποψήφιος Ευρωβουλευτής Ι. Βαρδακαστάνης δήλωσε: 

Το EDF εκπροσωπεί το 15% των ευρωπαίων με αναπηρία, πάνω από 80 εκατομμύρια πολίτες. Είναι μεγίστης σημασίας η Ε.Ε. να επικεντρωθεί σε δράσεις που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις ζωές μας. Χρόνια λιτότητας έχουν πολλαπλασιάσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Παρ’ ότι η Ε.Ε. αλλά και όλα τα κράτη μέλη της έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε., αυτό δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής τους– άτομα με αναπηρία παραμένουν στο περιθώριο και αυτό προωθεί την ατζέντα των λαϊκιστών στην Ευρώπη. Οι ηγέτες της Ε.Ε. πρέπει να κρατήσουν σθεναρή στάση  ώστε να διασφαλιστεί η επένδυση στην κοινωνία, στην καινοτομία και στη διαμόρφωση νόμων και πολιτικών, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα ώστε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να μην αποτελούν κενό γράμμα αλλά να φέρουν πραγματικά αλλαγές στις ζωές τους.

Ο αντιπρόεδρος Timmemrmans από την πλευρά του δήλωσε: 

Η Ε.Ε, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της συμμετοχής, σκοπό έχει να βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών της. Έχει πράγματι σημειωθεί πρόοδος αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία θα έχουν κάθε δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να συμμετέχουν στο σημερινό κόσμο που αλλάζει. Οι κοινωνικο-πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, όπως η ανεργία, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παραμένουν μεγάλες και το χάσμα με τα άτομα χωρίς αναπηρία είναι απαράδεκτα μεγάλο. Η Ε.Ε. και τα μέλη της πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά και να τηρήσουν την υπόσχεση ότι κανένας πολίτης δεν θα βρεθεί στο περιθώριο της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Περισσότερες εικόνες
Συνημμένα αρχεία
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.