Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας χρειάζονται μόνιμο προσωπικό!

Η στελέχωση με προσωπικό είναι πλέον μόνιμο πρόβλημα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, καθώς λήγουν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που εργάζονται σε αυτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.4722/2020 οι συμβάσεις εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, παρατάθηκαν έως και την 31η.3.2021.

Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί ότι η εξάμηνη παράταση των συμβάσεων έκτακτου προσωπικού που λήφθηκε ότι δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων και η διακοπή της θητείας του έκτακτου προσωπικού, σε συνδυασμό με τη λήξη της θητείας του επικουρικού προσωπικού, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση και απαξίωση των συγκεκριμένων δομών.

Για αυτό το λόγο η ΕΣΑμεΑ ζητά να δοθεί ετήσια παράταση από 01.04.2021 έως 31.03.2022 στις συμβάσεις έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά.

Επίσης ζητά τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου, σε αορίστου χρόνου, τόσο για το έκτακτο όσο και για το επικουρικό προσωπικό των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Κέντρων.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.