Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προτάσεις επί των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί των «Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» η ΕΣΑμεΑ με έγγραφό της κατέθεσε τις διαπιστώσεις και προτάσεις της.

Κύριος στόχος των προτάσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας είναι η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως το Σύνταγμα της χώρας επιτάσσει (άρθρο 21. παρ. 6), το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο απαιτεί και η χώρα έχει δεσμευτεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το έγγραφο που κατατέθηκε χωρίζεται στα εξής τρία μέρη:

Ι) στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το πλαίσιο που πρέπει να διέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΙΙ) στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις της ΕΣΑμεΑ επί του προς διαβούλευση κειμένου.

ΙΙΙ) στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι προτάσεις για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ανά στόχο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.