Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Στοχευμένες δράσεις για την αναπηρία στο νέο ΕΣΠΑ

Επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας Γ. Σταθάκη απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, γνωστοποιώντας τα βασικά θέματα που σχετίζονται με το ΕΣΠΑ και τα άτομα με αναπηρία και άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομίας.

Οι πολίτες με αναπηρία ανέρχονται πλέον σε 80.000.000 άτομα περίπου στην Ε.Ε. (ποσοστό κατά μέσο όρο 15%), η συνεχής δε γήρανση της κοινωνίας αυξάνει δραματικά αυτό το ποσοστό δεδομένου ότι τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών παρουσιάζουν σταδιακά ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με τα άτομα με αναπηρία, γεγονός που σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ωθεί σε αναθεώρηση όλων των νεότερων πολιτικών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι δε νοείται επίτευξη των στόχων για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική Ευρώπη εάν δεν διασφαλιστεί η πλήρης οικονομική και κοινωνική συμμετοχή τους.

Η οικονομική κρίση όμως στη χώρα μας:

  • πλήττει ιδιαίτερα βάναυσα και οδηγεί σε εξόντωση τους πολίτες με αναπηρία,
  • οδηγεί στην κατάρρευση το δημόσιο σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία, εφόσον αναπόφευκτα οδηγεί στην μείωση του επιπέδου λειτουργικότητάς τους,
  • οδηγεί σε συνεχή υποβάθμιση την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την ένταξή τους στην εργασία,
  • εμποδίζει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε θετικά μέτρα δράσης που προωθούν την ένταξή τους στην εργασία, λόγω των προβλημάτων λειτουργίας που παρουσιάζουν τα Κέντρα Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Με δεδομένο ότι οι χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων θα αποτελέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τους μοναδικούς πόρους υλοποίησης αναπτυξιακών μέτρων στην Ελλάδα, η ΕΣΑμεΑ θεωρεί  ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη αξιοποίησή τους προς όφελος όλων των πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007 - 2013) είχε δραστηριοποιηθεί ενεργά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού του ΕΣΠΑ, με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων που προσέφερε το θεσμικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την προώθηση μέτρων που θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Διεκδίκησε όχι μόνο την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία αλλά και τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δράσεις που απευθύνονταν στο γενικό πληθυσμό, πιστεύοντας ότι αυτές θα έκαναν και την ουσιαστική διαφορά.

Με την επιστολή στον υπουργό Οικονομίας η ΕΣΑμεΑ στόχο έχει τη συνέχιση και βελτίωση αυτής της σχέσης συνεργασίας που αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ώστε να υποστηριχθεί η προώθηση αφενός της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας και αφετέρου στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους κατά την νέα προγραμματική περίοδο.

Όλες οι προτάσεις στην επιστολή.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.