Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Επιστολή στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ορθής ορολογίας

Επιστολή στον υπουργό  Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, ζητώντας τη διόρθωση της αναχρονιστικής ορολογίας για τα άτομα με αναπηρία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gov.gr

Συγκεκριμένα, στη θεματική ενότητα «Υγεία και Πρόνοια» υπάρχει υπο-ενότητα  για τα άτομα με αναπηρία, η οποία φέρει τον εξής τίτλο: «ΑμΕΑ (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες)». 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, τον κυρωτικό νόμο 4074/2012 της  Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το Μέρος Δ΄ του ν.4488/2017, ο ορθός όρος είναι «άτομα με αναπηρίες». Ο όρος «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο με τις καταστάσεις αναπηρίας, αφετέρου συντελεί στη δημιουργία διαχωρισμών και αποκλεισμού και ως εκ τούτου δεν συνάδει με τη δικαιωματική οπτική.

Δεδομένου ότι ο όρος «άτομα με αναπηρίες» είναι όρος-ομπρέλα που περιλαμβάνει και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις (βλ. παρ. 1, άρθρο 60 του ν.4488/2017 και άρθρο 1 Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)  και για την καλύτερη εξυπηρέτηση από τις ηλεκτρικές υπηρεσίες της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της πληθυσμιακής ομάδας των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, προτείνεται η υπο-ενότητα «ΑμΕΑ (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες)» να μετονομαστεί σε «άτομα με αναπηρία (ή -ιες) και χρόνιες παθήσεις».

Όπου αλλού δε αναφέρεται ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» καθώς και οι προαναφερθείσες συντομογραφίες πρέπει να αντικατασταθούν από τον όρο «άτομα με αναπηρία» ή «άτομα με αναπηρίες».

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.