Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Συνάντηση ΕΣΑμεΑ με τον Διοικητή ΟΑΕΔ

Συνάντηση με τον κ. Σ. Πρωτοψάλτη, Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. είχε την Τετάρτη 8 Ιουλίου αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ι. Βαρδακαστάνη και τα στελέχη της ΕΣΑμεΑ Δ. Λογαρά και Ευ. Καλλιμάνη. Στον κ. Πρωτοψάλτη η ΕΣΑμεΑ κατέθεσε υπόμνημα με τις προτάσεις της και εξέθεσε τα κυριότερα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος.

Η αντιπροσωπεία τόνισε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. παρουσιάζει μια χρονίζουσα έλλειψη στρατηγικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στον τομέα της εργασίας, παρόλο που αποτελεί τον κατεξοχήν δημόσιο, και κομβικής σημασίας, φορέα εκπόνησης και εφαρμογής ενεργών πολιτικών ένταξης.

Σε γενικές γραμμές, ζητήθηκαν τα εξής (αναλυτικά στο υπόμνημα):

  • Συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, μέτρα και προγράμματα απασχόλησης, καθώς και στον πολιτικό σχεδιασμό του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων (Concluding Observations)  της Επιτροπής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του ν.4488/2017. 
  • Θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και στελεχών του Ο.Α.Ε.Δ., με κύριο στόχο την επεξεργασία και εκπόνηση πορίσματος, με προτάσεις για τη διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στο σύνολο της πολιτικής και δράσης του Οργανισμού, και για την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις σε ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης - μαθητείας.

Στοχευμένες παρεμβάσεις:

  • Άρση υφιστάμενων αντικινήτρων και εμποδίων, όπως είναι πχ η άδικη διακοπή των επιδομάτων αναπηρίας όταν τα άτομα με αναπηρία ή/και  χρόνιες παθήσεις εργάζονται, η μη εγγραφή των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. όταν το πιστοποιητικό αναπηρίας τους αναγράφει «ανίκανος/η για κάθε βιοποριστική εργασία», ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις από τις προκηρύξεις του ν.2643/1998 όταν δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας.
  • Ενεργοποίηση θετικών μέτρων δράσης που παραμένουν ανενεργά, όπως η παρ. 1α του άρθρου 23 του ν.4488/2017, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία, με ποσοστό  αναπηρίας 50% και άνω, να αναλαμβάνουν εργασία για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
  • Βελτίωση της ελκυστικότητας των προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην επαγγελματική κατάρτιση και μαθητεία.
  • Διασφάλιση της συμμετοχής των αναγνωρισμένων προσφύγων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στα προγράμματα απασχόλησης

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ συμφώνησε για τη δημιουργία της ομάδας εργασίας ΕΣΑμεΑ - ΟΑΕΔ ως το τέλος Ιουλίου , που θα εξετάσει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία καθώς και τη βελτίωση των προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ομάδα αυτή θα εξετάσει και όλες τις προτάσεις του υπομνήματος της ΕΣΑμεΑ μέχρι το τέλος του έτους. Ο κ. Πρωτοψάλτης επίσης επισήμανε τις βελτιώσεις που έγιναν στο πρόγραμμα ων 2.000 θέσεων εργασίας προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό στους εργοδότες ώστε να προσλάβουν περισσότερα άτομα με αναπηρία, καθώς και στις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ι. Βαρδακαστάνης δήλωσε: «Η συμμετοχή τα ων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση, στην κατάρτιση και πάνω από όλα στον κόσμο της εργασίας, είναι κορυφαίο ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Η ΕΣΑμεΑ και το αναπηρικό κίνημα στο σύνολό του αποδίδουν μεγίστη σημασία στην καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από την εργασία και την απασχόληση. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ είναι κομβικός και πρέπει να πρωτοστατήσει ως δημόσιος οργανισμός στην αλλαγή των υπαρχόντων πολιτικών. Θα εργαστούμε συστηματικά για αυτό αναδεικνύοντας διαρκώς την παντελή έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Κρίνουμε θετική τη σημερινή συνάντηση με τον κ. Πρωτοψάλτη. Ασφαλώς όλοι μας κρινόμαστε πάντοτε από το αποτέλεσμα».

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.