Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Στη Βουλή ο Γ.Γ. της ΕΣΑμεΑ Γ. Λυμβαίος για το νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών

Στην ακρόαση των φορέων επί του νομοσχεδίου «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ, Ρύθμιση Ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» παρουσίασε ο γενικός γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Γιάννης Λυμβαίος τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, βασιζόμενη στο Σύνταγμα της χώρας, στον ν.4488/2017 και σε συγκεκριμένα άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), ζητά κατά άρθρο τα παρακάτω:

Άρθρο 3. Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

προκειμένου να δοθεί λύση σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων χρηματοδότησης των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, ζητάει τη συμπερίληψη της εξής παραγράφου: 

«Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καθώς και με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία».

Η ΕΣΑμεΑ ζητά μετ ΄επιτάσεως την κατάργηση των άρθρων 41 και 42, καθώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση με δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική πολιτεία κυρώνοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με τον νόμο  με τον νόμο 4074/2012, και ειδικότερα τα άρθρα 7, 11 και 18.

Άρθρο 49

Θετική η δυνατότητα της ειδικής άδειας για άτομα με αναπηρία και γονείς ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, θετική η επέκταση των κατηγοριών που δύναται να λάβουν την ειδική άδεια, θετική η άδεια σε γυναίκες για γυναικολογικό έλεγχο, όμως: θα πρέπει πρώτον να προστεθεί και η βαριά κινητική αναπηρία και να παραμείνει η δυνατότητα των 22 ημερών αδείας ανά γονέα και αναπηρία, αντί για 32 που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνολικά.

Άρθρο 50. Πιστοποίηση υγείας και καταλληλότητας

α) οδηγούν στην άνιση μεταχείριση των υποψήφιων υπαλλήλων με αναπηρία εφόσον θέτουν μια «ειδική» διαδικασία για την πιστοποίηση της φυσικής καταλληλόλητάς τους,

β) θέτουν νέο εμπόδιο στον διορισμό των ατόμων με αναπηρία, καθώς, αντί να υποχρεούται να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, θα αυξήσει, σε αντίθεση μάλιστα και με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, τη γραφειοκρατία σε βάρος των ατόμων με αναπηρία,

γ) τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα και τις εύλογες προσαρμογές στο χώρο εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπει ο Ν.4443/2016, και όχι να αποφασίζει ένας γιατρός για το «κόψιμο» του δικαιώματος στην εργασία.

Ο γενικός γραμματέας κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με όλες τις προτάσεις.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.