Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο Ι. Βαρδακαστάνης στον Κ. Χατζηδάκη για την προσβασιμότητα

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, για θέματα Προσβασιμότητας. Συναντήθηκε με τον υπουργό Κ. Χατζηδάκη, τον υφυπουργό Δ. Οικονόμου και τον γενικό γραμματέα Ευθ. Μπακογιάννη.

Ο κ. Βαρδακαστάνης έθεσε μια πλειάδα θεμάτων εις γνώση των υπουργών, που μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στην επιστολή που κατέθεσε, όπως:

  • Για την πρόοδο στην εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την προσβασιμότητα, προτείνεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένης δράσης «Επιχειρώ για όλους», η ανάπτυξη προγράμματος «Διαβιώ κατ’ οίκον», η έκδοση, με εισήγηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, του Π.Δ. ή άλλης νομοθετικής ρύθμισης που σχετίζεται με τις προδιαγραφές για την σύνταξη της μελέτης προσβασιμότητας (βλ. ν.4030/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον 4495/2017).

Για την θέσπιση των απαραίτητων νομικών και άλλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων μηχανισμών εφαρμογής, προτείνεται:

  • Η άμεση συγκρότηση της Κεντρικής και των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας όπως αυτές προβλέπονται στον ν. 4495/2017 (άρθρα 18 και 19).
  • Η σύνταξη εργαλείων και κατευθυντήριων οδηγιών για την ομοιογενή και αποδοτική λειτουργία της Κεντρικής και των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση των αιτημάτων πολιτών με τυποποιημένο τρόπο, κάτι το οποίο επίσης απουσιάζει μέχρι σήμερα.
  • Η σύσταση Ομάδων Εργασίας, με συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ σε όλες, για την αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων νομοθετικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, όπως π.χ. επεξεργασία/ συμπλήρωση/ επικαιροποίηση/ κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, σχεδιασμό δράσεων για την προσβασιμότητα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης/ενημέρωσης σε θέματα προσβασιμότητας κ.λπ.

Ο υπουργός με τη σειρά του τόνισε ότι τα θέματα προσβασιμότητας αποτελούν θέματα προτεραιότητας για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τόνισε ότι θα προωθήσει μια συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ ώστε να λυθούν ζητήματα όπως τα παραπάνω.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.