Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Επικοινωνώντας τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία


  • Ποιος είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με την ευαισθητοποίηση για τα  δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την καταπολέμηση του στίγματος έναντι της Αναπηρίας;
  • Πώς μπορούν τα ΜΜΕ να βοηθήσουν στην απεικόνιση ατόμων με αναπηρία κατά τρόπο συνεπή με την δικαιωματική προσέγγιση;
  • Τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η φωνή των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ;

Η ομάδα μελέτης της ΕΟΚΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία διοργάνωσε δημόσια ακρόαση σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Επικοινωνώντας τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», ώστε να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 της ΕΟΚΕ.

«Η επικοινώνηση της ποικιλομορφίας της κοινωνίας από τα ΜΜΕ συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της δημοκρατίας και με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα στις ημέρες μας αποτελεί καθήκον των δημοκρατικών θεσμών αλλά και κάθε σκεπτόμενου πολίτη η προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων από τα νεοφασιστικά μορφώματα που επιβουλεύονται δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. Η επικοινώνηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο αυτής της οπτικής». Ο κ. Βαρδακαστάνης επίσης δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή είναι βαθιά πολιτική, κάτι που όμως ασφαλώς προϋποθέτει τεχνικές λύσεις όπως για τα ζητήματα προσβασιμότητα κλπ. Απαιτούνται όμως και πολιτικές αποφάσεις, νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, και ιδιαίτερα η προσαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και των εθνικών νομοθεσιών στο άρθρο 8 της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. «Η αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας πρέπει να παρουσιάζεται είτε στις ειδήσεις είτε στα ψυχαγωγικά προγράμματα είτε στη διαφήμιση ως τέτοια: χωρίς δηλαδή χαρακτηριστικά ηρωισμού, οίκτου, φιλανθρωπίας και συμπονετικού συντηρητισμού».  

Ο κ. Βαρδακαστάνης μάλιστα πρότεινε να αναληφθεί πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ευρωκοινοβούλιο για τη δημιουργία δέσμης μέτρων για αυτό το θέμα, καθώς και να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας, σε στενή συνεργασία πάντα με το αναπηρικό κίνημα. «Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο είτε ως ηθοποιοί, είτε ως χρήστες ενημέρωσης, είτε ως σεναριογράφοι είτε ως δημοσιογράφοι κλπ.,  στη βάση της ολιστικής προσέγγισης της ένταξης και της συμπερίληψης. Πρωτίστως την ευθύνη βέβαια έχουν οι δημόσιοι φορείς ενημέρωσης και για αυτό προτείνεται καμία χρηματοδότηση να μην δίνεται εάν επιτρέπεται το στίγμα κλπ. Καμία αδειοδότηση σε ιδιωτικά μέσα εάν δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες».

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.