Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προτάσεις επί του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα

Επιστολή με τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999» απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Π. Θεοδωρικάκο

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει κατ’ άρθρο τις παρακάτω τροποποιήσεις συμπληρώσεις, οι οποίες αφορούν σε ζητήματα ορολογίας:

Άρθρο 5 «Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων -Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 2776/1999»

Στην παράγραφο 2 προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«2. Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν δικαιολογείται από τη νομική ή πραγματική κατάστασή τους, όπως υποδίκων και καταδίκων, εγγάμων και αγάμων, ανηλίκων και ενηλίκων, ατόμων με ειδικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία ή για τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εφόσον γίνεται υπέρ του κρατουμένου και προς εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών εξατομικευμένων αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται».

Αιτιολόγηση: Ο όρος άτομο με ειδικές ανάγκες ή κρατούμενος με ειδικές ανάγκες είναι ένας όρος ξεπερασμένος που προέρχεται από το ιατρικό μοντέλο και δεν συνάδει με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης ο όρος «ειδικές ανάγκες» χρήζει αντικατάστασης με το «εξατομικευμένες ανάγκες».

Άρθρο 12 «Νεαροί κρατούμενοι»

Στην παράγραφο 4 προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Νεαροί κρατούμενοι με ειδικές ανάγκες αναπηρία ή προβλήματα ψυχικής υγείας ψυχικές παθήσεις υποβάλλονται στα αναγκαία θεραπευτικά προγράμματα, όπως προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 30 του παρόντος».

Αιτιολόγηση: στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης χρήζει αντικατάστασης η έννοια «ψυχιατρικά προβλήματα» με την έννοια των «ψυχικών παθήσεων».

Άρθρο 14 «Γυναίκες κρατούμενες - Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 2776/1999»

Στην παράγραφο 4α προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υγείας ιδρύεται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελεώνα Θηβών:

α) Ψυχιατρικό Τμήμα γυναικών κρατουμένων, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τα λοιπά Τμήματα του Καταστήματος, όπου εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι ασφαλείας με τις λοιπές εγκαταστάσεις του Καταστήματος. Στο Τμήμα αυτό εισάγονται κρατούμενες με ψυχιατρικά προβλήματα ψυχικές παθήσεις, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού-ψυχιάτρου ή Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Η δυναμικότητα, ο τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση, καθώς και η σύνδεση με την ψυχιατρική μονάδα του Ε.Σ.Υ. καθορίζονται με τη απόφαση του πρώτου εδαφίου».

Αιτιολόγηση: στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης χρήζει αντικατάστασης η έννοια «ψυχιατρικά προβλήματα» με την έννοια των «ψυχικών παθήσεων».

Άρθρο 31 «Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα - Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 2776/1999»

Στην παράγραφο 1 προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«1. Κρατούμενοι των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, εκτός εκείνων του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, που ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ψυχικής υγείας σοβαρές ψυχικές παθήσεις εισάγονται στο αναρρωτήριο του καταστήματος ή περιορίζονται σε ειδικό τμήμα».


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.