Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ηχηρή παρέμβαση στο νομοσχέδιο του υπ. Υγείας για την απουσία εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία!

Τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου «Γιατρός για όλους κλπ.» κατέθεσε με επιστολή της η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο υπουργείο Υγείας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ., παλαιότερη επιστολή για τον ΕΟΠΥΥ καθώς και επιστολές των οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Από τα σημαντικότερα ζητήματα του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας είναι η εντελώς ακατανόητη απόφαση περί της μη συμμετοχής της Συνομοσπονδίας, και άλλων κοινωνικών εταίρων, στον ΕΟΠΥΥ. Η ΕΣΑμεΑ είχε εκπροσώπηση στο ΔΣ του από την έναρξη λειτουργίας του, λειτουργώντας σύμφωνα με το οικουμενικό σύνθημα του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς Εμάς», διορθώνοντας πολλά προβλήματα εν τη γενέσει τους. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπενθυμίζει ότι ένα από τα κύρια αιτήματά της είναι η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς είναι εκείνοι και οι οικογένειές τους που ζουν καθημερινά με την αναπηρία ή χρόνια πάθηση και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση πολιτικών και νομοθετικών μέτρων, καθώς αφορούν στη δική τους υγεία και ζωή. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι η ομπρέλα όλων των β’θμιων οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και των πανελλαδικών συλλόγων χρονίων παθήσεων.

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Οργανώσεων Μελών της κρίνεται σημαντική και αναγκαία σε όλους τους Φορείς Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης πολιτικών για την Υγεία, ζητείται η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ή συμπλήρωση του άρθρου 21 με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ., δια εκπροσώπου της, στη σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, το οποίο άρθρο τη θέτει εκτός.

Παρόμοια προβληματική θέτει η ΕΣΑμεΑ και επί του άρθρου 48 «Δυνατότητα αναγνώρισης ενώσεων ή συλλόγων ασθενών ως συνομιλητών της Πολιτείας σε θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας»: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ως θέση αρχής συμφωνεί με τη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης, διαφωνεί όμως με την προτεινόμενη διάταξη και προτείνει την τροποποίησή της ως εξής:

«1. Με απόφαση του υπουργού Υγείας αναγνωρίζεται η τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση που εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, η οποία συνιστά κοινωνικό εταίρο και συμμετέχει στη διαβούλευση και τον κοινωνικό διάλογο με το υπουργείο Υγείας, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους οργανισμούς του σε όλη τη χώρα. Προς τούτο ορίζονται εκπρόσωποί της στα αρμόδια όργανα και τις επιτροπές για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγείας και ειδικότερα:

α. στο σχεδιασμό των πολιτικών υγείας και στην αξιολόγηση των ακολουθούμενων πρακτικών,

β. στην οργάνωση των αντίστοιχων φορέων, των δομών, των προγραμμάτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας,

γ. στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

2. Η τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, πρέπει: α) να διασφαλίζει μέσω του Καταστατικού της την αποκλειστική διοίκηση των οργανώσεων - μελών της από άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, καθώς και από γονείς ή κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, β) να καλύπτει μέσω των οργανώσεων - μελών της ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και γ) να αντιπροσωπεύονται στα καταστατικά της όργανα, όλες τις μορφές αναπηρίας.

3. Ομοίως αναγνωρίζονται οι δευτεροβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, καθώς επίσης οι ενώσεις και τα πρωτοβάθμια Σωματεία ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που εκπροσωπούν συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης (…)».

Παρεμβάσεις και προτάσεις κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ στο σύνολο του νομοσχεδίου, που αφορούν για παράδειγμα στην εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας για τη διαμόρφωση πολιτικών αποζημιώσεων και σύναψης συμβάσεων στις υπηρεσίες υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών (άρθρο 4), στην εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού (άρθρο 25) κλπ. Αναλυτικά όλες οι προτάσεις στην επιστολή.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.