Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής με συμμετοχή Ι. Βαρδακαστάνη

Συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα οι εργασίες της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Αναπηρία 2022, με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και συζητήσεις υψηλού επιπέδου, στις οποίες συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία (IDA).

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, μετά την επίσημη έναρξη της Συνόδου, ο κ. Βαρδακαστάνης μίλησε στην έναρξη της εκδήλωσης WeThe15. Το WeThe15 ξεκίνησε τη δράση του στις 19 Αυγούστου 2021, ακριβώς πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, θέλοντας να φτάσει το μήνυμά του σε 6,2 δισεκατομμύρια άτομα, που ισοδυναμεί με το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, 20 διεθνείς οργανισμοί, με επικεφαλής τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) και τη Διεθνή Συμμαχία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίας (IDA), ένωσαν τις δυνάμεις τους με έναν μόνο στόχο: να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα εκπροσωπήσει 1,2 δισεκατομμύρια άτομα με αναπηρία στον κόσμο. Συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο συνασπισμό όλων των διεθνών οργανισμών από τον κόσμο του αθλητισμού, της κοινωνίας των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτικής, των επιχειρήσεων και των τεχνών, το WeThe15 διεκδικεί να γίνει γνωστό ότι το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άτομα με αναπηρία και να προκαλέσει παγκόσμιες συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Αυτό που πρέπει να συμβεί τώρα είναι ότι η ευρεία ευαισθητοποίηση που δημιουργείται από το WeThe15 να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλο τον κόσμο.

Στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε:

«Για πρώτη φορά, το κίνημα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έρχεται σε επαφή με το κίνημα των Παραολυμπιακών Αγόνων, κάτι που έχει καθυστερήσει πολύ. Είμαστε ένα κίνημα. Μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους - να εφαρμόσουμε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις.

Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον καθώς η μεγαλύτερη από ποτέ ομάδα οργανώσεων δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην καμπάνια WeThe15. Αυτή η εκστρατεία έχει ως στόχο να αλλάξει την αφήγηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με την αναπηρία έως το 2030. Πολύ απλό λέγεται και όμως πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή την ευκαιρία και για το τι βρίσκεται μπροστά μας.

Επίσης, για πρώτη φορά, το κίνημα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα επιχειρήσει να αλλάξει την αφήγηση γύρω από την αναπηρία με το παγκόσμιο κοινό. Θα απευθυνθούμε και θα εργαστούμε όχι μόνο με το 15% του κόσμου που είναι άτομα με αναπηρία αλλά και με το άλλο 85%.

Δεν υπήρξε ποτέ μια παγκόσμια εκστρατεία αυτού του μεγέθους, αυτής της φιλοδοξίας, αλλά κυρίως αυτής της ευκαιρίας.

Αυτή η νέα εκστρατεία θα δώσει μια νέα φωνή, πολύ μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή φωνή στα άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η IDA συμμετέχει με υπερηφάνεια και προωθεί αυτήν την εκστρατεία».

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου

Τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής ο κ. Βαρδακαστάνης πήρε μέρος μεταξύ άλλων σε δυο υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις. Αρχικά στη συζήτηση με τίτλο «Ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία να υποστηρίξουν την ένταξη σε καταστάσεις κρίσης και εκτάκτων αναγκών». Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, σε συντονισμό με τον Αραβικό Οργανισμό Ατόμων με Αναπηρία (AOPD) και σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Ασία (ESCWA).

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δύσκολων καταστάσεων που βιώνουν πολλές αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων επιδημιών, φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων, η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη συζήτηση για τους μηχανισμούς και τις μεθόδους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις σύγκρουσης, αυξανόμενης βίας και επιδημιών, της ταξινόμησης των ειδικών τους αναγκών και ποιες μέθοδοι πρέπει να υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων, προβλημάτων και δυσκολιών, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας και θα βοηθήσουν στη βελτίωση των συνθηκών και στην αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Κύριος στόχος ήταν η ανάδειξη τρόπων προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ένοπλες συγκρούσεις και πώς οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες και τα άτομα με αναπηρία προστατεύονται από κάθε μορφή βίας σε καταστάσεις σύγκρουσης.

Εργαζόμαστε Μαζί για Συμπεριληπτικά Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας

Διοργάνωση: UNICEF, ILO, IDA, ADB, DFAT, FCDO, GIZ, HelpAge, Norad, UNPRPD, Παγκόσμια Τράπεζα

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση οι συμμετέχοντες επανεξέτασαν την πρόοδό τους από το 2018 όσον αφορά την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν εντοπιστεί, παρουσίασαν δεσμεύσεις και σχέδια για περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς και εξέτασαν διδάγματα από την αντιμετώπιση της πανδημίας σχετικά με την κοινωνική προστασία για τα άτομα με αναπηρία.

«Η κοινωνική προστασία χωρίς αποκλεισμούς για την αναπηρία αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα για τις οργανώσεις ατόμων με αναπηρία», δήλωσε ο κ. Βαρδακαστάνης. «Η ίδια η κοινωνική προστασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ευπάθειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και η ενίσχυση αυτών των συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για όσους από εμάς αντιμετωπίζουμε περισσότερο κόστος - είτε είναι οικονομικό, θέμα χρόνου ή υποστήριξης - στην καθημερινή ζωή, απλώς και μόνο λόγω της μη προσβασιμότητας που μας περιβάλλει, στις υποδομές, στις επικοινωνίες ή ακόμα και στη λήψη αποφάσεων. Πολλά άτομα με αναπηρία ζουν ελάχιστα μακριά από το όριο της φτώχειας, λόγω της έλλειψης οικονομικών διασφαλίσεων που μπορεί να προσφέρει η κοινωνική προστασία. Με την πανδημία, τις αυξανόμενες φυσικές καταστροφές και τις ανθρωπιστικές κρίσεις, πολλοί έχουν βρεθεί σε τρομερές καταστάσεις.

Πολλά από τα σημερινά προγράμματα κοινωνικής προστασίας δεν συμπεριλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία στον σχεδιασμό τους. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν χρηματικά ποσά που δεν είναι ανάλογα με το κόστος που επιβαρύνει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους λόγω των πολλαπλών εμποδίων στη συμμετοχή.

Πολλές χώρες έχουν πολιτικές όπου τα άτομα με αναπηρία που έχουν εργασία αποκλείονται από τη λήψη επιδομάτων, παρόλο που το επίδομα θα μπορούσε να υποστηρίξει περισσότερους από εμάς να εισέλθουμε στο εργατικό δυναμικό.

Όπου είναι διαθέσιμα, τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας δεν λαμβάνουν υπόψη τις εξελισσόμενες απαιτήσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής και ακολουθούν μια προσέγγιση που ταιριάζει στο γενικό πληθυσμό αντί να ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία του αναπηρικού κινήματος.

Άλλες φορές, η κοινωνική προστασία είναι συχνά απρόσιτη λόγω ιατρικών αξιολογήσεων που αποκλείουν άτομα που μπορεί να τη χρειάζονται περισσότερο.

Ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς για την αναπηρία, που αντικατοπτρίζει το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, θα συνδύαζε προσιτές βασικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις και διάφορες μορφές παραχωρήσεων, για να αντιμετωπίσει σημαντικά το πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με την αναπηρία και τον φαύλο κύκλο της αναπηρίας, καθώς και τη φτώχεια που βιώνουν πολλές οικογένειες που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν την πρόθεση να μεγιστοποιήσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή μας και να μας επιτρέψουν να ευδοκιμήσουμε, όχι απλώς να επιβιώσουμε».

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.