Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να λάβουν τέλος οι πρακτικές της Τράπεζας Πειραιώς που παραβιάζουν τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων με αναπηρία!

Ανοιχτή Επιστολή απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την οποία καταδικάζει τις καταγγελθείσες πρακτικές άσκησης διακριτικής μεταχείρισης που εφαρμόζει την τελευταία περίοδο η Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος εργαζόμενων με αναπηρία με στόχο την εξώθησή τους στην «οικειοθελή» αποχώρηση.

Η επιστολή, που έχει κύριο αποδέκτη τον κ. Χ. Μεγάλου, διευθύνοντα σύμβουλο Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρεται στη συνάντηση που είχε η ηγεσία της Ε.Σ.Α.μεΑ., ο πρόεδρός της Ιωάννης Βαρδακαστάνης μαζί τον κ. Βασίλη Κούτσιανο, μέλος της ΕΓ, με τους κ.κ, Εμμανουήλ Μπεμπένη και Ισίδωρο Γοίλια, προέδρο και γενικό γραμματέα αντίστοιχα του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι του ΣΕΥΤΠΕ ενημέρωσαν διεξοδικά τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τις απαράδεκτες πρακτικές άσκησης διακριτικής μεταχείρισης που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς την τελευταία περίοδο σε βάρος εργαζόμενων με αναπηρία με στόχο την εξουθένωσή τους και την εξώθησή τους σε «οικειοθελή» αποχώρηση, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «εθελούσιας» εξόδου που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των τραπεζών για μείωση του προσωπικού τους.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΥΤΠΕ αναφέρθηκαν διεξοδικά σε συγκεκριμένα περιστατικά, παρέχοντας στους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά στοιχεία. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις που αναφέρονται και στο υπ. αριθ. πρωτ. 390/2013/06.07.2021 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΣΕΥΤΠΕ. Ακολουθεί απόσπασμα από το εν λόγω Δελτίο Τύπου.

«Χαρακτηριστική περίπτωση συναδέλφου με 4 παιδιά, ο οποίας αν και αντιμετωπίζει κινητικό πρόβλημα με αναπηρία 80%, αποπειράθηκαν να τον μετακινήσουν σε κατάστημα που δεν υπάρχει τουαλέτα στον ίδιο όροφο, με απώτερο σκοπό να οδηγηθεί στην παραίτηση. Άλλη περίπτωση συναδέλφισσας, που αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης στο ένα της μάτι λόγω σοβαρής πάθησης, της ζητήθηκε να μετακινείται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας της. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε με συνάδελφο που έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα και αναπηρία 55% και έχει προσληφθεί με τον νόμο για τα άτομα με αναπηρία (ν.2649/1998) στην Τράπεζα Πειραιώς».

Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι του ΣΕΥΤΠΕ επεσήμαναν πως άλλη μία πρακτική που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς αυτήν την περίοδο είναι η μετακίνηση εργαζόμενων με αναπηρία σε τραπεζικά καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν, προκειμένου, στον φόβο της απόλυσης, οι εργαζόμενοι αυτοί να «επιλέξουν» την «οικειοθελή» αποχώρηση.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. τονίζει ότι οι προαναφερθείσες καταγγελθείσες πρακτικές παραβιάζουν την υφιστάμενη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, δημιουργούν κακό προηγούμενο με σοβαρό κίνδυνο την περιστολή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον τομέα της εργασίας, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το νομικό πλαίσιο αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελληνική Βουλή με τον ν. 4074/2012 κύρωσαν καθιστώντας την μέρος του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Για όλα τα παραπάνω η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά τις άμεσες ενέργειες της Τράπεζας ώστε αφενός να σταματήσει η προαναφερθείσα καταγγελθείσα κατάσταση, αποκαθιστώντας τους εργαζόμενους με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που έχουν ήδη υποστεί βλάβη, αφετέρου να μην επαναληφθούν αντίστοιχες πρακτικές στο μέλλον. Ταυτόχρονα ζητά να διαταχθεί άμεσα έρευνα προκειμένου να καταλογιστούν τυχόν ευθύνες και τέλος ζητά από τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η επιστολή να προβούν στη λήψη αντίστοιχων μέτρων.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.