Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EOKE
Ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ι. Βαρδακαστάνης στο προεδρείο της ΕΟΚΕ

Στο προεδρείο της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) εκλέχτηκε ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, εκπροσωπώντας την Ομάδα 3 της οποίας είναι μέλος. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση τόσο για το εθνικό και ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα, όσο και για τον ίδιο. Ο κ. Βαρδακαστάνης προτάθηκε από την Ομάδα 3 και εκλέχτηκε από την Ολομέλεια της ΕΟΚΕ στο 39μελές προεδρείο, την Τετάρτη 17 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Η ΕΟΚΕ είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Η ΕΟΚΕ εκδίδει επίσης γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας για θέματα που θεωρεί ότι χρήζουν εξέτασης. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ΕΟΚΕ είναι να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της Κοινωνίας των Πολιτών. Έχει 344 μέλη από 27 κράτη - μέλη της ΕΕ με 5ετή θητεία.

Η Ομάδα 3 της οποίος είναι μέλος ο κ. Βαρδακαστάνης και την οποία θα εκπροσωπήσει στην ηγεσία της ΕΟΚΕ μέχρι το φθινόπωρο του 2015 αφορά σε αναπηρικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, γεωργικές οργανώσεις, οργανώσεις για την οικογένεια, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ.


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.